• Rots en Water Training voor scholen

  Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen waarin ze vooral gaan ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen). Deze wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek is een van oorsprong Nederlands product dat opgezet is door Freerk Ykema. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik juist door hem ben opgeleid als Rots en Water trainer. Deze bevlogen man heeft er voor gezorgd dat het programma ondertussen wereldwijd is opgezet. Voor meer info verwijs ik u naar de officiële  site www.rotsenwater.nl

  De training richt zich op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van het kind en het vermogen om met andere kinderen samen te leren spelen, werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken, spelen en leven met anderen. Uw kind leert in welke situatie hij/zij kan kiezen voor het element Rots en in welke situatie voor het element Water.

  In deze snelle maatschappij moet een kind grenzen leren stellen om zo voor zijn/haar eigen veiligheid te kunnen zorgen. Daarnaast moet het kind vaardig zijn om sociale contacten op te kunnen bouwen. Ook is het belangrijk dat het kind zich bewust is van zijn/haar eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor leren wat zijn/haar eigen weg is (Rots) in verbondenheid  met anderen (water). Een kind dat zich veilig voelt zal contact zoeken met anderen om samen te spelen, samen te zijn en het mooiste wat hij/zij in zich heeft te laten zien.

  Voor wie is deze training bedoeld?

  Rots en Water training is bedoeld voor kinderen die:

  • steviger in hun schoenen willen staan
  • pestgedrag in de groep
  • voor een goede groepsdynamiek
  • haantjes gedrag en meiden venijn.
  • onzeker gedrag
  • willen leren beter voor zichzelf op te komen en daarbij meer op zichzelf willen leren vertrouwen
  • het lastig vinden om voor zichzelf op te komen

  Het leert timide kinderen sterker naar buiten te treden en het leert energieke kinderen juist de rust bij zichzelf te vinden.

  Tijdens de training leren de kinderen

  • bewuste keuzes maken
  • zijn/haar grenzen aan te geven
  • andermans grenzen te accepteren/respecteren
  • samen te werken
  • ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
  • om stevig in zijn/haar schoenen te staan
  • de focus en aandacht bij zichzelf te houden
  • leren omgaan met conflicten
  • reflecteren,"wat is mijn aandeel in de groep en wat voor effect heeft dat"

  Rots en Water op school

  Ik heb op verschillende scholen in Nederland al een Rots en Water training mogen verzorgen. Trainingen op basisscholen geef ik samen met  een andere gecertificeerde Rots en Water trainer.  In acht lessen van een uur maken wij de groep(en) Rots en Water.  De hulpvragen vanuit de scholen zijn onder andere geweest: Groepsdynamiek weer goed krijgen, meiden venijn, pest gedrag in de klas. Heeft u interesse? Wij komen graag vrijblijvend langs om uit te leggen wat de training inhoud en wat voor u school zouden kunnen betekenen. Wij luisteren naar jullie wensen en maken de training graag op maat voor uw school. Deze training blijkt ook heel goed samen te gaan met andere trainingen, bijvoorbeeld de kanjertraining.

  Om voor u een beeld te krijgen over Rots en Water, kunt hieronder een documentaire bekijken van de Rots en Water training. (de leeftijdscategorie van de groep bepaald welke elementen van de training worden toegepast op basisscholen).

  Bij vragen of interesse neem contact via telefoon of contactformulier.

   

 • Investering
  Rots en Water op basisscholenofferte op aanvraag 8 trainingen van 1 uur.
 • Door de Rots en Water training maak ik minder ruzie met mijn zus. Waardoor we aardiger tegen elkaar doen. Nu wil ik meer bij de groep horen en probeer ik meer vrienden te maken. Ik weet ook beter nu hoe ik moet reageren en wanneer ik teveel Rots ben (jongen 11 jaar).

  Dankzij de training kan ik meer voor mezelf opkomen en luister ik beter naar mijn eigen lichaam. Als het niet goed voelt heb ik geleerd dat ik altijd een keuze heb. Dank je wel Rebecca ik veel van je geleerd.